USŁUGI

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Mapy
do celów projektowych

Tworzymy dokumenty, które zawierają wszystkie elementy, niezbędne przy projektowaniu przyszłej inwestycji.

Wytyczenia budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu

Wyznaczamy precyzyjnie osie konstrukcyjne oraz sieci uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacje powykonawcze

Mierzymy nowopowstałą inwestycję oraz jej przyłącza. Nanosimy informacje na mapę i przekazujemy dokumentację, niezbędną do odbioru inwestycji.

Podziały działek

Wydzielamy z powierzchni nieruchomości działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wznowienie lub wyznaczenie granic nieruchomości

Wyznaczamy punkty załamania granic Twojej nieruchomości.

Obsługa geodezyjna | Pomiary realizacyjne

Kompleksowe prace geodezyjne na każdym etapie inwestycji.
rozgraniczenia olecko

Rozgraniczenia nieruchomości

Określamy przebieg granic każdej nieruchomości i opracowujemy stosowną dokumentację zgodną z prawem geodezyjnym i kartograficznym

Aktualizacja ewidencji gruntów
i budynków

Na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego aktualizujemy informacje zawarte w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Oferta

Klienci indywidualni | Firmy | Instytucje rządowe

Wykonujemy podziały działek oraz tyczenie budynków. Ustalamy i wznawiamy granice lub rozgraniczenia nieruchomości. Sporządzaniem również mapy geodezyjne do celów prawnych, projektowych oraz inne opracowania.
Czytaj więcej...

Realizacje

Doświadczenie poparte rekomendacjami

Zrealizowaliśmy wiele podziałów nieruchomości oraz map do celów projektowych. Opracowywaliśmy dokumentację w zakresie zniesienia współwłasności działek, modernizacji sieci c.o. oraz przebudowy dróg.
Czytaj więcej...

Napisz do mnie

Wypełnij formularz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram